Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Glumstorp Borgruin

Marken ägdes under medeltid av ärkebiskoparna i Lund, som här lät anlägga en befäst borg, Glumstorp.Resterna av borgen kan idag spåras i en fyrsidig vallanläggning på en höjdplatå nordväst om sjön.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Translate »