Glumstorp Borgruin

Marken ägdes under medeltid av ärkebiskoparna i Lund, som här lät anlägga en befäst borg, Glumstorp.Resterna av borgen kan idag spåras i en fyrsidig vallanläggning på en höjdplatå nordväst om sjön.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Foto Rosandra Nilsson
Glumstorp borgruin Dokument
Pos: 55.719694, 13.264306

Booking.com
Translate »