Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Glimmebodagården

I en grönskande bäckravin ovanför Brösarps backar på gränsen till Kongsoran ligger gården Glimmeboda, fordom betecknad “Utsockne Frälse Gathus, Glimmeboda nr 1”. Gården upptäcktes av kulturhistorikerna redan vid den s.k Alboinventeringen på 1920-talet och Glimmeboda undersöktes och uppmättes av Gotthard Gustafsson 1928.Men gården ligger vid sidan om allfartsvägen och blev inte uppmärksammad på allvar förrän 1959, då siste ägaren, Anna Nilsson avled.Gården är sammanbygd i vinkel med stugan i den östra längan, som innehåller lillstuga med särskilt kök, häst och kostall. I norr och väster sträcker sig loglängan som enligt uppgift ombyggdes 1865 med massiva ytterväggar av sten, medan väggarna inåt gården är uppförda av klent furukorsvirke. Gårdens väggar o övrigt består av ekekorsvirke med fotträ på stensockel. Fackfyllningen har varit råsten och kline, i några fall även båle, vilket är liggande träplankor med råsten emellan, alltså en blandteknik typiskt för detta övergångsområde mellan skog och slätt. Gårdsplanen är stensatt, omsluten av korsvirkesväggar och med en utblick mot den porlande bäcken.Källa:Albo Härads Hembygdsförening

Translate »