Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Fyrkappan

Fyrkappan fungerade ursprungligen som vaktstuga vid den norra stadsporten, Norreport. Stugan, uppförd 1801, skiljer sig något i sitt utförande från de äldre befästningsbyggnaderna i området genom sitt enklare utförande med putsfasad och valmade tegeltak. Byggnaden har fått sitt namn efter sin speciella byggnadstyp, som utmärks av en i det närmaste kvadratisk grundplan och fyra lika stora takfall.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Foto Rosandra Nilsson
Pos: 56.034045, 14.152994
Badplatser i Kristianstad
Matställen i Kristianstad
Sevärt i Kristianstad

Translate »