Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Östra Göinge ❤️ Företag

Företag i ❤️ Östra Göinge

Östra Göinge är en kommun belägen i nordöstra Skåne i södra Sverige. Företagandet i Östra Göinge är varierat och omfattar olika branscher. Jordbruk och livsmedelsproduktion är en viktig del av näringslivet i kommunen, där det finns ett stort antal jordbruksföretag. Skogsbruk är också en viktig näring i området, med flera mindre och medelstora skogsföretag. Industri är en annan viktig bransch i Östra Göinge, med företag inom bland annat metallbearbetning, plastindustri och verkstadsindustri. Inom tillverkningsindustrin finns även flera företag som tillverkar produkter för byggsektorn, som exempelvis dörrar och fönster. Inom tjänstesektorn finns flera mindre och medelstora företag som erbjuder olika typer av tjänster, såsom konsultverksamhet, försäljning och service. I kommunen finns även flera mindre företagsparker och inkubatorer som erbjuder stöd till entreprenörer och nya företag, vilket kan bidra till att stimulera tillväxten av företag i området. Östra Göinge har även en stark företagsanda och ett aktivt näringslivsklimat med flera företagarföreningar och nätverk, vilket kan bidra till att skapa goda förutsättningar för företagande och innovation i området.

Frisörer i Östra Göinge

Livsmedel i Östra Göinge

Presentbutiker i Östra Göinge

Äta i Östra Göinge

Tandläkare i Östra Göinge

Spelbutiker i Östra Göinge

Turistföretag i Östra Göinge

Företagskarta Östra Göinge

Translate »