Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Färlövstenen

Runstenen i Färlöv

Färlövstenen är en runsten i gnejs som upptäcktes 1997. Stenen är 284 cm lång, 95 cm bred och 54 cm tjock och upptäcktes i samband med en alléplantering vid landsvägen till Kristianstad cirka 300 meter söder om Färlövs kyrka. Runstenen togs ganska omgående in för restaurering då den var skadad. Den står nu rest nära fyndplatsen, som även är den ursprungliga platsen för stenen i anslutning till ett gravfält som vid undersökningar 1996 och 1997 daterats kring 700-talet till 900-talet, men det finns även gravar från 200-talet på fältet. Inskriften dateras av runologiska skäl till 800-talet, och till tiden precis efter övergången från den 24-typiga futharken till den yngre 16-typiga.När Carl von Linné besökte Färlöv på sin skånska resa 1749 skrev han följande: ”Här stodo på åkerfälten många höga och smala stenar uppreste, och på åtskilliga ställen voro de i avlånga ringar uppställte. Desse voro ofelbart minnesmärken efter de gamles grifter”. Vid tidpunkten för Linnés besök var gravfältet fortfarande imponerande. Idag återstår endast ett fåtal synliga gravar på höjdsträckningen söder om Färlövs kyrka.Vid tillbyggnaden av ålderdomshemmet genomfördes en arkeologisk undersökning. Här påträffades bland annat rester av en omkring 80 m lång skeppssättning, en av de största, hittills kända i Skandinavien. I en annan grav fanns rika fynd, såsom vapen och romerska importvaror.Det ursprungligen stora gravfältet, använt ca 200-900 e Kr, rika fynd, runstenen  och den gamla byn Färlöv antyder, att platsen en gång kan ha varit säte för en stormannafamilj.Källa:Länsstyrelsen i Skåne

Translate »