Eslövs station

Eslövs första stationshus byggdes 1858, det andra 1866 och det nuvarande, som är det tredje i ordningen, 1914. Det nuvarande stationshuset ritades av chefsarkitekten för Statens Järnvägars arkitektkontor Folke Zettervall, och förklarades som statligt byggnadsminne 1986. 23 mars 2007 blev även den äldre delen av gångtunneln (den numera stängda tunneln för post- och godstransporter under stationsbyggnaden) från 1915, perrongtaket och perrongtrappornas överbyggnader som statligt byggnadsminne.Källa:Wikipedia

Eslövs Järnvägsstation Dokument

Translate »