Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Erkes dös

Trots att denna grav kallas ”Erkes dös” är den en gånggrift från den yngre stenålderns mellersta period. Enkelt uttryckt kan man säga att en dös består av en kammare av stora stenar som bär upp ett takblock. Gånggriften, som är en yngre typ av storstensgrav, har en låg gång som leder in till kammaren. Båda gravtyperna har ursprungligen legat i högar med endast takblocken synliga.Kammaren är 3×4 m stor och täcks av två stora block. Från östra sidan leder en 5 m lång gång in till kammaren. På en av gångens sidohällar finns ett 30-tal skålgropar. Erkes dös undersöktes 1915. Man fann då bärnstenspärlor, krukskärvor och flintföremål, både inne i kammaren och strax utanför gången.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Translate »