Ekeby badhus

I Ekebytrakten i nordvästra Skåne utvecklades under 1800-talet en blomstrande gruvnäring, inriktad på brytning av stenkol och lera. År 1886 bildades Skromberga stenkols- och lerkärlsfabrik och ett gruvsamhälle, utformat efter engelsk förebild, växte fram. Som ett led i att förbättra de hygieniska förhållandena låg det i tiden att uppföra badhus- och badanläggningar.Inom gruvsamhället Skromberga lät Skrombergaverket, efter att den lokala socialdemokratiska kvinnoklubben med stor tyngd propagerat för en badinrättning, bygga ett badhus för sina anställda. Det stod färdigt 1920 och gavs en utformning helt i tidens klassicerande arkitekturstil. Källa:Länsstyrelsen i Skåne

Foto Rosandra Nilsson
Pos:55.998144, 12.977987
Badplatser i Helsingborg
Matställen i Helsingborg
Sevärt i Helsingborg

Booking.com
Translate »