Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Duellen i Hittarps skogen

Det var den 16 juli 1714 som den ödesdigra händelsen ägde rum. Då löjtnant Justus Weijer 25 år bragte ryttmästare Anders Otto Renner om livet. Av sammanhanget framgår att det varit fråga om att granska knektarnas munderingar. Då Weijer sett genom munderingarna i Glimåkra gick han in för att äta hos bonden Nils Jönsson. I detsamma kom också ryttmästare Renner in i stugan och blev bjuden att äta med. Efter måltiden gick de ut tillsammans för att fortsätta granskningen av munderingarna. Renner hade då brusat upp och de grälade. De hade samma afton följts åt till Hittarp där de lågo om natten och sedan hade de ätit om morgonen innan de skulle fara vidare. Efter ytterligare gräl kämpade de båda med värjorna. Slutligen tog Weijer till pistolen och spände upp den med tummen och sköt Renner i vänstra axeln. Han avled senare och man bar liket till Hittarp.Utslag från Göta hovrätt Ehuruwäl Leuitnanten Justus Weijer till sin befrielse af det upp Ryttmästaren Andreas Renner begågna dråp år 1714 d.16 Juli will föregifwa sig warit under sitt lifs försvar och i nödwärn.Blev dömd att böta 100 Rdl Smt samt undergå kyrkoplikt.År 1980 restes ett nytt kors vid platsen för duellen i Hittarps skog.

Snapphane gömma vid korsbacken

Hällkistor vid korsbacken

Ryavägen vid korsbacken Hittarp Glimåkra

Translate »