Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Döda Byn

Spångabro finns omnämnt i Villands härads dombok från 1710. Under andra delen av 1800‐talet och in på 1900‐talet låg här en liten by med backstugusittare och skogstorpare. I början av 1900‐talet fanns här 27 gårdar och torp. I dag är endast ruinerna kvar, rester efter grunder, skorstenar och trappstenar. Kno‐tiga, vildvuxna och mossiga äppelträd, odlingsrösen och stengärdsgårdar som lagts under många tusen dagsver‐ken, vittnar om människornas möda. På 1950‐talet flyttade de sista torparna från Spångabro, byggnaderna började rasa samman och med detta var bylivet borta. Kitta‐Per, Per Svensson, bodde på ”Kitta‐Backen” och var den siste att lämna sin stuga. I dag är hela byn utplånad, endast ett fyrtiotal ruiner återstår och platsen kallas i folkmun för ”Döda byn”.Källa:Kristianstads kommun

Translate »