Caltex Nostalgimack

Caltex macken i Mörarp

Bensinstationen är byggd 1936-1937 och speglar genom sin funktionalistiska byggnadsstil 1930-talets nya tankar och ideal, vilket framhävs bland annat genom den odekorerade vita fasaden, de stora fönstren och skärmtakets utformning. Den första föreståndaren var Carl Westberg och hans namn pryder än idag fasaden. Bensinstationen har ett karaktäristiskt läge vid landsvägen, som förr var en del av riksvägen mellan Skåne och övriga Sverige. Mörarp var under lång tid centralort för omlandet och här fanns både tings-hus och gästgiveri. Det var en given plats för en bensinstation, det lär ha funnits fem stycken i orten. Caltexmacken är ett välbevarat och tidstypiskt exempel på hur de tidiga bensinstationerna kunde se ut, såväl interiört som exteriört. Pumpar, skyltar och den öppna ytan för in- och utfart ingår som väsentliga delar i miljön. Förutom bensinförsäljning och verkstad drevs här under en tid också taxiverksamhet.Stationsbyggnaden är på karaktäristiskt vis indelad i butiksdel, kontor, lager, verkstad och wc. Planlösningen stämmer i stort överens med en ritning från 1946 då verkstadslokalen byggdes till.I butiksdel, kontor och verkstad finns äldre inredning bevarad.

Booking.com
Translate »