Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Brydestua

Åkarps Brydestua

Strax intill vägen mellan Södra Mellby och Sankt Olof ligger häradets stora brydestua kvar i sitt ursprungliga skick. Brydestuan lär vara uppförd under 1700-talet. Torkrummet (kölnan) är helt av sten. Linets väg från sådd till vävning var lång. Sådd, ogräsrensning, ryckning, rötning, torkning, bråkning, skäktning, häckling, spinning och vävning.Källa:Albo Härads Hembygdsförening

Translate »