Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Brukshusen

Arbetarmuseet vid Bruksgatan i Bromölla.

1887 då Dr.Nielsen började bryta kalk på Ivö lades grunden till IFÖ-verken.1901 ombildades bruket med ingenjör Hermansen i ledningen och fick namnet  IFÖ Kaolinbruk. Bruket växte och anställde flera arbetare som behövde bostäder. Vid den här tiden bodde ca 400 personer i Bromölla och trångboddheten var stor, ökningen av invånarantalet gjorde att det omkring 1905 blev aktuellt med byggnation av bostäder till arbetarna.Fru Hermansen hade låtit bygga ett båtmanshus på sin gård i Småland efter ritning utförda av Hermansens alltiallo NJ.Iden. När fru Hermansen visade ritningarna för sin man skall han på sitt spontana sätt utropat “Sådana ska vi bygga i Bromölla, så arbetarna får någonstans att bo “Hermansen kom härigenom att fatta ett för sin tid mycket framsynt beslut, att bygga enfamiljshus vid en tidpunkt då brukshus vanligen byggdes som flerfamiljslängor.1905-1907 uppfördes tjugo enfamiljshus vid Bruksgatan och Tunnbygatan. Husen byggdes av liggande timmer, som målades rött. snickerierna målades ljusa och taken kläddes med papp som snart fick enkupiga cementpannor.Under första världskriget reveterades husen d.v.s. kläddes med kalkputs, som armerades med vassmatta.Bostadsytan ca 65 kvm fördelade på två rum och kök i bottenvåningen samt kammare, hall och vindsutrymmen i övervåningen. Till varje hus hörde en trädgård på upp till 1000 kvm som utnyttjades för trädgårdsodling. Här fanns också ett uthus som inrymde kol- och vedförråd, hemlighus och ibland även stia för grisen. Vatten hämtade man i de gemensamma brunnarna, en på Bruksgatan mellan husen16-18,  och en vid Hermansens gatan mellan Tunnbygatan och Bruksgatan. I närheten av den sistnämnda brunnen uppfördes en tvättstuga. De åtta bevarade brukshusen utgör en samlad  välbevarad miljö med stort kulturhistoriskt värde.Källa Ivetofta Hembygdsförening.

Translate »