Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Broby Hembygdspark

Broby hembygdspark grundades 1921 av Pehr Johnsson. Förebild vid sidan om Skansen i Stockholm var även Kulturen i Lund.Pehr Johnsson hade vid arbetet med hembygdsparken i Broby kontakt med Kulturens grundare Georg Karlin och Skansens grundare Arthur Hazelius. Föremål och byggnader med betydelse för bygdens historia samlades inom parken, som förlades mitt i Broby. Museet ägs av Göinge hembygdsförening som grundades 1918, även den av Pehr Johnsson. Föreningen hette från början Broby hembygds- och vandringsförening, men bytte 1920 namn till Östra Göinge hembygdsförening. Två år senare blev namnet Göinge Hembygdsförening och föreningen kom att omfatta de båda Göingehäraderna. Det är en av de äldsta hembygdföreningarna i trakten. Parken förlades på en tomt invid ån på prästgårdsområdet. En museibyggnad stod färdig 1923 efter ritningar av Brobysonen och byggmästare Olof Johnsson, bosatt i Los Angeles. Gisslas stuga, som är en ryggåsstuga från 1800-talets början och tidigare belägen på gränsen mellan socknarna Hjärsås och Knislinge, var den första byggnad som flyttades till parken. En ängslada från Örnanäs och ett gammalt häkte från Lönsboda marknadsplats skänktes till parken av privatpersoner i trakten. År 1926 inköptes Grimmatorpet, vars äldsta delar är från början av 1700-talet, och en kvarn. Till parken flyttades senare bland annat en byggnad tillhörande Norra Mellby prästgård, en skvaltkvarn från Gylsboda, ett krutproberarhus från Torsebro krutbruk och en byggnad som tillhört prästgården i Knislinge. Förutom de fysiska byggnaderna och föremålen som finns samlade inom hembygdsparken förmedlas dessutom traditionsenligt hantverkskunnande. I parken finns också en örtagård med både gamla och nya kryddväxter. Broby hembygdspark är även idag välbesökt och har ett stort antal aktiviteter under året med bland annat utställningar, studiecirklar och midsommarfirande. Sedan 1950-talet finns det även en servering som inryms i ett sydgötiskt hus, uppfört på platsen 1922. Det inrymde från början vaktmästarbostad och museum.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Translate »