Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Bragestenarna

Hällristning i Östra Nöbbelöv

Bragestenarna ligger strax söder om byn Gislöv. Hällristningsområdet, vilket är ca 9 x 2 meter stort, utgörs av två hällar med grässvål emellan.Hällristningarna är grunt ristade och därför svåra att observera under dagtid. I släpljus framträder de desto tydligare. På den större hällen finns 10 skepp, två ringkors, två människofigurer, en yxfigur, 12 obestämbara figurer, nio fragment, fyra rännor och 70 skålgropar. Skeppen är 21-50 cm långa, åtta av dubbellinjetyp varav sju med bemanningsstreck, av dessa har tre även spantstreck.Ett skepp är helt uthugget med bemanningsstreck och ett är av enkellinjetyp. Ringkorsen är 16 och 40 cm i diameter, där det större har en skålgrop i varje kvadrant, medan det mindre har en utgående linje. Människofigurerna är 21-25 cm långa och av strecktyp. Yxfiguren är 13 cm lång. De obestämbara figurerna är 14-62 cm långa och 10-55 cm breda.På den mindre hällen finns fyra skepp, en ring, elva fragment och sju skålgropar. Skeppen är 25- 52 cm långa, tre av dubbellinjetyp med bemanningsstreck varav två med lurblåsare därav en även med spantstreck. Ett skepp är av enkellinjetyp. Ringen 7 cm i diam.Källa:Simrishamn.se

Translate »