Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Borstmuseum

Borstmuseum Onslunda

Genom enskiftet, som genomfördes under första hälften av 1800-talet – i Onslunda åren 1822 – 51 – friställdes en hel del människor samtidigt som en s.k. befolkningsexplosion inträffade, trots stor utvandring – drygt en miljon till USA samt dessutom enbart från Skåne, omkring 100.000 till Danmark och 40.000 till Tyskland. För Skånes del var detta särskilt fallet i s.k. skogs- och risbygd.I Onslunda, med små gårdar och i många fall fattiga tegar, började man binda riskvastar, som såldes till gårdarna på slätten såväl som i städer och större samhällen.Efterhand utökades sortimentet och arbetet i stugorna intensifierades. Alla familjemedlemmarna hjälptes åt, alltefter förmåga. Man tillverkade själv borstryggarna. Borstematerialet utgjordes i stor utsträckning av tagel, som man bytte sig till av lantbrukarna och beredde.Mårten Larsson, Borstakongen kallad, är upphovet till att Onslunda kallas “Borstabyn”. Omkring 15 år gammal kom han till Onslunda och bad att få köpa borstar för att “gå med påsen på ryggen”. vilket gick över förväntan bra. 1875, 18 år gammal, köpte han ett litet “gatehus”, byggde till och anställde folk.Som skicklig affärsman och försäljare lyckades Mårten Larsson på kort tid driva upp sitt företag att omfatta ett 25-tal fast anställda på “verkstan” och ett 75-tal hemarbetare runt om i bygden.Källa:Onslunda hembygds & borstmuseum

Translate »