Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Börringe kyrkoruin

År 1582 gavs det medeltida Börringekloster till Görvel Fadersdotter Sparre som ansågs vara Nordens rikaste kvinna. Hon byggde om klosterbyggnaderna till ett slott och rev även klosterkyrkan. I stället uppförde hon en ny sockenkyrka som stod klar 1587. Denna kyrka är i dag Börringe kyrkoruin.I kyrkoruinens långhus ligger en gravsten med texten: ”Her ligger begrafven erlig velbyrdig Jomfru Else Brade, Herr Axel Brades datter till Kragholm, som udi mange Aar hafver ligget i Börringe Klosterkirke og nu hafvet erlig og velbyrdig Fru Görvel Fadders Datter hendes Legame der ladet optage og her igen hederlig nedlagt med hederlig og velbyrdig Jomfru Anne Timans Datter hvis Sjaele Gud hafver. Anno 1587”.Under 1600- och 1700-talet så förföll kyrkan trots upprepade och kostsamma reparationer. Riksrådet och godsherren Joakim Beck-Friis beslöt då att man skulle riva både Börringe kyrka och grannkyrkan i Lemmeströ och bygga en ny kyrka. Beslutet togs den 4 april 1781 och den nya, sammanslagna socken fick namnet Gustafs socken efter kung Gustav III. År 1931 övergick namnet till Börringe socken.Källa:Söderslättsmuseer

Translate »