Borren

Drottning Margaretas vall

Borren var en av landets största fornborgar. Den låg ursprungligen på en halvö som var avstängd mot landsidan av Drottning Margaretas vall. Få lämningar av fornborgen är synliga idag. Dess militära funktion ersattes under medeltiden av det närbelägna Lindholmen.Fornborgen är 530 gånger 200-450 meter stor och begränsas av branta och upp till 10 meter höga strandbrinkar samt Borravallen ca 1100 meter lång vall som är 20-30 meter bred och 1-2,5 meter hög. Borravallen har dubbla rader av nyplanterade ekar, som ersatt de döda almarna. Mitt i vallen finns en 10 meter bred ingång. Tidigare fanns en cirka 30 gånger 40 meter stor och 0,5 meter hög platå strax innanför denna, men den är numera utplanad och uppodlad. Kanske användes platsen 1395 som tältläger vid det av Drottning Margareta arrangerade stormötet om Albrekt av Mecklenburgs frigivning, men anläggningen är sannolikt betydligt äldre.Källa:Riksantikvarieämbetet

Translate »