Borgen

Borgen Vallåkra

Fornborgen på kullen ovanför Råån har gett namn till naturreservatet. Borgen är från järnåldern och fungerade som försvarsanläggning för folket i trakten. När fienden närmade sig samlades man innanför borgens vallar.Man har funnit rester av de varelser som levde på platsen då sandstenen och leran avsattes för 200 miljoner år sedan.  När man bröt lera på 1970-talet hittade man en stor mängd spår efter en sex meter lång växtätande dinosaurie Plateosaurus.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Translate »