Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Bondrumsgården

Bondrumsgården nyuppfördes efter en omfattande brand i Bondrums by år 1766, säkerligen med ungefär samma utseende som den tidigare gården. Gården är bevarad i ursprungligt skick och illustrerar med sina inventarier den skånske bondens tillvaro för hundra år sedan.Gården är byggd i traditionell skånsk stil med kvadratisk plan, vitkalkade längor med tak av halm eller vass samt korsvirke av ek. Kostallet är helt oförändrat sedan år 1766. På den kringbyggda planen finns gårdens brunn med tillhörande ”brönnjung”.De flesta av gårdens gamla inventarier är bevarade – ett bord med kalkstensskiva härstammar från 1700-talet, vilket också gäller sättugnen, tillverkad vid Huseby bruk.Bondrumsgården skyddas sedan 1963 som byggnadsminne.Källa:Wikipedia

Translate »