Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Vattenriket

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Vattenriket är tre gånger tre mil – från skogen i norr längs Helgeån och vidare ut i Hanöbukten. Inom biosfärområdet samarbetar lantbrukare, entreprenörer inom ekoturism, föreningar och myndigheter för att bevara och utveckla landskapet. Tranmatningen vid Pulken skyddar vårsådden och gör tranorna lätta att se. Unika växter och insekter gynnas av samarbete med golfklubben i Åhus och öppnar sandmarkerna för naturintresserade som får kunskap i Naturum Vattenriket och områdets besöksplatser. Idag ses våtmarkerna inte längre som vattensjuka utan som vattenrika!

Translate »