Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Beritsholm

Beritzholm borgruin

Namnet Beritsholm skall inte härledas till kvinnonamnet Berit. Äldre stavningar berättar istället om en koppling till den närbelägna byn Bjerröd och läget på en holme i en numera försvunnen sjö. Beritsholm omnämns första gången i skriftligt källmaterial 1363, då den danske kungen Valdemar Atterdag (ca 1321-1375) köpte borgen. Det saknas dock uppgifter om när den uppfördes.Borgen låg på en holme vilken var delad med vallgravar. Huvudbyggnaden låg på en kulle och på en annan låg stallet. En tredje kulle bestod av en stor fruktträdgård, där även rosor, läkeörter och kryddor växte. Kullarna var förbundna med varandra.Borgen var säte för de fogdar som styrde länet. Då fogdarna var hårda och skattebördorna tunga, blev följden att bönderna med tiden gjorde uppror och stormade Beritsholm. Borgen raserades efter hand allt mer och 1526 lades Beritsholm, in under dåvarande Lindholmens län. Länsherren Mourids Jepsen Sparre fick tillstånd att ta sten och timmer från Beritsholm till bygget av Svaneholms slott.Idag  syns vallgravarna samt några grundstenar efter borgen och rester från yttermurarna.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Foto Rosandra Nilsson
Dokument Beritsholm
Pos: 55.732361, 13.687667
Badplatser i Sjöbo
Matställen i Sjöbo
Sevärt i Sjöbo

Translate »