Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Bergqvistska stenbrottet

Under 80-talet träffades en överenskommelse med täcktföretaget Ballast Syd om att företaget skulle återställa det så kallade Bergqvistska stenbrottet till en badsjö. Enligt den allra första planen skulle sjön ha varit klar 1987.1994 fick Skryllesjön fick en ny botten tätad med lera eftersom den första inte var tät tillräckligt men redan året efter konstaterades det att den nya “täta botten” inte höll utan vattnet läckte åter ut.Skryllesjön reparerades 1996 och en textilduk förstärkte botten. Nästa år såg det äntligen sjön ut att hålla tätt. Området skulle från midsommar detta år erbjuda ett nytt vattenhål. Men någon dag före öppnandet hittade vattnet ännu en gång ut!Hösten 1999 fattade Lunds kommunstyrelse det definitiva beslutet att inte fullfölja tidigare beslut om Skryllesjön. På grund av den porösa bergarten runt sjön är det inte möjligt att anlägga en badsjö med tillräckligt djup. Erfarenheterna efter de tre försök som har gjorts att täta under sjöbotten visar också att det inte heller är möjligt. Området kring den tilltänkta sjön ska användas som en del av i Skrylleområdets rekreationsmark.Det officiella överlämnandet skedde den 26 september 1999 i samband med Skrylledagen. Skötselansvaret över området överlämnades från Ballast Syd av Bo Forkstam till Lunds kommun representerad av kommunalrådet Christine Jönsson. Hon invigde samtidigt detta härliga område genom att klippa av ett band över stigen ner till sjön. Området är nu tillgängligt för alla att besöka dock ser anläggningen lite konstig ut eftersom vattennivån är mycket lägre än planerat.Källa:geocaching.com

Translate »