Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Beredskapsmuseet

Beredskapsmuseet mellan Helsingborg och Viken är Sveriges enda museum i en underjordisk försvarsanläggning från andra världskriget, Batteri Helsingborg, ett fast kustartilleribatteri. Beredskapsmuseet invigdes den 30 juni 1997. Beredskapsmuseet förvaltar och visar även 18 värn ur Skånelinjen.Beredskapsmuseet är idag ett av de mest välbesökta försvarshistoriska museerna i Sverige. Beredskapsmuseet har även fungerat som förebild för ett antal försvarshistoriska museer som bildats efter Försvarsmaktens avveckling av regementsmuseer.Källa:Wikipedia

Translate »