Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Barumskvinnan

Barumskvinnans grav

Här gravsattes den forntida fiskarkvinnan från Barum.

Den äldsta forngrav vi har i Sverige påträffades i Barum. Skelettet hittades av lantbrukaren Oskar Larsson 1939 nära Barum i Kiaby socken nordost om Kristianstad i Skåne. Det välbevarade skelettet tillhörde en 40-45 årig kvinna som dog ungefär 6800 f Kr. Hon var spensligt byggd och 151 cm lång men trots det van att bära tunga bördor. Det syns på utväxter som finns på ryggradens ländkotor. Den döda hade begravts sittande med uppdragna ben. När graven påträffades trodde man med tanke på redskapen och det robusta kraniet att den döda var en man och skelettet gick länge under benämningen ”Fiskaren från Barum”. Tillsammans med kvinnan påträffades en benmejsel och en flinteggad benspets (pilspets). Det var troligen gravgåvor även att man har spekulerat i att pilspetsen kan har varit den som dödade henne. Säkerligen fick hon mycket annat med sig på sin långa färd till dödsriket som kunde behövas i nästa liv .Graven är utställd på Statens Historiska Museum i Stockholm som Bäckaskogskvinnan.

Translate »