Barkåkra skans

Rudera til Skantz

Skansen var enligt karta från år 1727 ca 40×30 meter kallad “Rudera til Skantz”. Anläggningen är idag 11 meter i diameter och ca 0,8 meter hög. På skansen är sex resta stenar. Stenarna är ej de ursprungliga. De är placerade i en oregelbunden ring ca 8 meter i diameter. Lämningen anses vara en domarring av ortsbefolkningen. Den skall ursprungligen ha bestått av 13 stenar. På 1880-talet borttogs dessa av en stenhuggare som skall ha sprängt och sålt dem. Han blev dock skyldig att sätta tillbaka stenarna vilket gjordes men med andra och färre stenar. Lämningen skall också ha varit större men plöjts runt om varför endast en liten kulle återstår. Källa:Riksantikvarieämbetet

Booking.com
Translate »