Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Bäckaskogs slott

Bäckaskog Slott

Slottet är beläget på näset mellan Ivösjön och Oppmannasjön. Det har en historia, som sträcker sig från 1200-talet, då slottet var ett kloster. Bäckaskogs slottskapell ingår i anläggningen. Idag är slottet hotell, restaurang och konferensanläggning. I slottsparken finns bland annat en örtagård med krydd- och medicinalväxter.Bäckaskog grundades som premonstratenserkloster på 1200-talet. Klosterverksamheten upphörde vid reformationen 1537, då Bäckaskog övertogs av den danska staten. Det var därefter förläning till ätterna Ulfstand, Brahe, Bille och Parsberg. Slutligen överläts det med äganderätt åt ätten Ramel. År 1684 drogs det in till svenska kronan av Karl XI. Det blev då boställe för översten vid Södra skånska kavalleriregementet men var ofta utarrenderat. Bland innehavarna är det i synnerhet fältmarskalken Johan Christopher Toll och Karl XV som förskönat slottet och dess omgivningar. Oscar I arrenderade egendomen 1845 och överlät 1853 kontraktet på kronprins Karl, sedermera Karl XV. Han var innehavare av Bäckaskog till sin död 1872. Kronprins Fredrik av Danmark, senare Fredrik VIII, övertog egendomen 1885, men överlät 1900 kontraktet på kammarherre Filip Stjernswärd.Cirka 1924 arrenderades Bäckaskog av Per Åkers (Nilsson) som var direktör för det svenskägda telefonbolaget i Polen. Han hade tidigare, fram till revolutionen 1917, varit direktör för det av bl.a. LM Ericsson ägda telefonbolaget i Moskva dit han ursprungligen kommit som gymnastikdirektör och då lärt sig ryska. Han var den siste som både arrenderade slottet och jordbruket och bodde på slottet i många år. En släkting tog sedan över arrendet av jordbruket.År 1956 skildes slottet från jordbruket. Slottet arrenderades av Gustaf Ferlenius, som gjorde Bäckaskog till populärt turistmål. Sedan dess används Bäckaskog för konferenser och kurser och är öppet för allmänheten. År 1996 köptes slottet av Statens Fastighetsverk.Källa: Wikipedia

Minnessten Scheik 1872 arabhingsten Karl XV fått av en schejk.Då endast kungen fick rida den sköts den efter kungens död 1872 på platsen.

Foto Claes Sandén Kristianstads kommun
Pos: 56.085139, 14.349194
Badplatser i Kristianstad
Matställen i Kristianstad
Sevärt i Kristianstad

Translate »