Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Ausås prästgård

Ausås prästgård med sina tre längor och parkliknande trädgård ligger på södra sidan av landsvägen och snett emot kyrkan. Tillsammans speglar de en traditionell kyrkomiljö.Prästgården stod färdig 1774 och ersatte socknens äldre prästgård, som hade brunnit ned 1768. Den hade legat alldeles invid kyrkan. Med tanke på eventuell brandrisk valde man att lägga den prästgården på en helt ny tomt. Genom sina korsvirkeslängor och stråtäckta tak representerar den en typisk äldre skånsk prästgårdsanläggning.Den har genom åren, förutom att vara prästens bostad och socknens administrativa centrum, också fungerat som postkontor, skola, gymnastiksal, arrendatorsbostad och museum.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Translate »