Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Åsums gamla kyrka

Södra Åsums gamla kyrka

Kyrkans äldsta delar härrör från 1100-talet. Dessa utgörs av långhuset, koret och absiden. Tornet som är av trappgavelsform tillkom senare under medeltiden, men byggdes om på 1760-talet. I koret och absiden finns kalkmålningar som tillkommit under tre olika tidsperioder.Under 1890-talet ansågs den gamla kyrkan vara för liten och för sliten. Därför byggdes en ny kyrka, Södra Åsums kyrka, som kunde invigas 1902. Av denna anledning finns det inte så mycket inventarier i kyrkan. Dock finns dopfunten som är samtida med kyrkans äldsta delar.Taket i långhuset utmärker sig eftersom det inte är välvt som många andra medeltidskyrkor. Istället är det ett platt trätak.Källa:Wikipedia

Translate »