Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Äsperödsborgen

Esbiruth fornborg

I Tranås socken uppfördes under tidig medeltid en borg och ett territorium med ungefär samma utsträckning som socknen Tranås. Ca fyra kilometer från Tranås by finns synliga rester av en borgplatå omgiven av en vattenfylld vallgrav. Denna territoriella enklav är på kartor från sent 1700-tal klart avgränsad från omgivande landområde. Denna borg testamenterades 1201 av ärkebiskop Absalon till Lunds domkapitel. Absalons donation medförde att borgen med omgivande territorium utgjorde en särskild territoriell och administrativ förvaltningsenhet med samma juridiska ställning som ett härad med befogenhet att skipa rätt. I äldre skrift och efter tyskt mönster kallades ett sådant områd ett “Bezirk”.Efter vanskötsel hade borgen nästan helt förfallit på 1450-talet.Esbiruth fornborg är ca 50×50 meter och är i det närmaste kvadratisk.Vallgraven omgärdar borgen.Källa:skanetranas.com

Translate »