Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Artillerimuseet

Artillerimuseet i Kristianstad

Svenska Artilleriets truppslagsmuseum ingående i Sveriges Militärhistoriska arv, SMHA.Till museet hör landets riksamling av artilleri och granatkastare mm. Föreningen Wendes Militärhistoriska Förening, WMF bildades 1993 i samband med artilleriregementet A 3 flytt till Hässleholm. Något regementsmuseum fanns ovanligt nog inte. Kanske sågs hela gamla Kristianstad som ett minnesmärke över A 3. Ett truppslagsmuseum för artilleriet saknades i landet. WMF beslut blev att försöka samla in artillerisystemet i sin helhet från slutet av 1700- talet till våra dagar. WMF fick starkt stöd från Försvarsmakten Armémuseum Bofors och materielverket och många flera. Landets största samling växte upp. De ansvariga i den statliga utredningen ”Försvar i förvar” ansåg WMF:s samling vara av nationellt statligt intresse och samtidigt också kunna utgöra ett öppet magasin åt Armémuseum. Artillerimuseet blev efter regeringsbeslut verklighet från 1 januari 2008.  WMF blev stödförening åt verksamheten. Målet är att bevara och utveckla det artilleritekniska och organisatoriska kulturarvet samt att bygga upp och bevara kunskaper om detta. Den ideellt arbetande styrkan består av mer än 25 personer med breda kunskaper. Dessutom finns många stödmedlemmar. Målet är att bli Nordens största och mest kompletta samling av systemet artilleri och indirekt eld på en och samma plats.

Volvo TVC m/42

Volvo Artilleritraktor m/43

Scania/Landsverken SAV m/44

Volvo LV 112 DT Gengasaggregat

15,5 cm Bandkanon

Klöckner Tgb m/42

Det finns Java, Triumph, Huskvara m. fl. mc-märken att beskåda

Ett krigsbyte från 1813 från Napoleons armé med fint bevarat namnskiffer.

Haubits

Motorfordon från 1950-60-talen.

Signallampa m/12

Translate »