Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Arkimedesskruven

Utemuseum Arkimedesskruven

Kristianstad är Sveriges enda stad som till en ganska stor del ligger belägen under havsytans nivå.Hur kunde det bli så här? Inga delar av Sverige ligger ju naturligt under havsytan.På 1860-talet byggde man under engelsmannen Millers ledning en vall tvärsöver från Udden till Hammarspynt. Detta för att torrlägga Nosabysjön (även kallad Nosabyviken) som sträckte sig från nuvarande Hammarslundsvallen upp till Nosaby, ungefär. Det var en rätt stor sjö som med stor möda torrlades. Ofta hade man på 1800-talet genomfört sjösänkningar genom ändringar i vattenföringen, men eftersom Nosabysjöns botten låg cirka 2 meter under havsytan fungerade inte den metoden, utan man fick valla in och aktivt pumpa ut vattnet med arkimedesskruven.Skruven finns utställd intill den stora, drygt 2 kilometer långa Hammarslundsvallen som idag skyddar de östra delarna av Kristianstad från att dränkas av Hammarsjöns vattenmassor.Föreningen Vähusens Vänner tog år 2002 initiativet till ett bevarande av Arkimedesskruven. Arbetet har utförts av ideellt arbetande personer och skolelever från olika gymnasier i Kristianstad. Man har även byggt ett skyddstak, belysning och informationstavlor. Dessa visar också de nu pågående invallningsarbetena mot översvämningar från Helge Å.Källa text:sekristianstad

Foto Rosandra Nilsson
Pos: 56.014194, 14.188361
Badplatser i Kristianstad
Matställen i Kristianstad
Sevärt i Kristianstad

Translate »