Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Ängelholms hembygdspark

Ängelholms hembygdspark har årligen omkring 300 000 besökare. I parken finns museer, ett värdshus, grillplatser och en lekplats. Där finns även ett mindre zoo med bland annat dovhjortar, skruvhornsget, grisar, höns, fasaner och kaniner.Området där parken ligger, som fram till tidigt 1700-tal mest liknat sandöken, uppläts i början av 1900-talet till Ängelholms Hembygdsförening. En av initiativtagarna till parken, och en av dem som arbetade mest målinriktat med att få parken till stånd, var Malte Liewen Stierngranat. Parken invigdes 1 maj 1935. Det sydöstra hörnet av området hyste den första parkanläggningen. Genom Stierngranat kom även en replik av Carl Eldhs skulptur “Mor” till parken, och pryder nu “Stierngranats plats”. Senare byggdes parken ut med fågeldamm, stigar samt ett par hagar och inhägnades med en jord- och stenvall.Källa:Wikipedia

Translate »