Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Ängelholms flygmuseum

Museet har till syfte att visa Skånska flygflottiljens (F 10) historia, och är inrymt i den före detta 103. jaktflygdivisionens lokaler. Museet drivs av F 10 Kamratförening, vars ändamål är att sammanföra före detta F 10-personal och andra flygintresserade för att vidmakthålla kamratskap och hedra minnet av F 10 samt följa Flygvapnets utveckling.På museet finns en mängd föremål med anknytning till F 10 utställda, till exempel uniformer, radarutrustning, motorer, fordon och flygplan. Man bevarar också rester från en av de Avro Lancaster som störtade i Skåne 1944 under andra världskriget. På museet finns också en flygsimulator, som kan provas av besökare.I december 2010 erhöll museet en JAS 39A Gripen, vilken efter diverse arbeten ställdes ut till visning under våren 2011.Källa:Wikipedia

Translate »