Aggarps Kvarn

Aggarps mölla

Aggarps kvarn byggdes 1896 och är av s.k. holländaretyp. Kvarnen är över 110 år. Kvarnen är inte i bruk idag, 1951 slutade den att användas. Kvarnen har 3 våningar, väggarna och gavelspetsarna är gjorda av tjärad träpanel (locklist), taket är mansardtak med grönsvart tjärpapp, det finns bara ett vitmålat fönster kvar idag, de andra är igensatta och den stora dörren in till kvarnen är av brädor. Kvarnen är i klass 2.Aggarps kvarn är idag ett ”landmärke” när man närmar sig Svedala från Trelleborgshållet.Källa:Wikipedia

Translate »