Vismarlövsstenen

Hybystenen 1

Vismarlövsstenen påträffades 1624 i en stengärdsgård nära den västra gården i byn Vissmarlöv, idag står den i kanten av en åker söder om Vissmarlövs bygata. Stenens ursprungliga placering är okänd, men man antar att den stått väster om byn, i ett område med fornlämningar. Enligt Ole Worm (1624) berättade folk i trakten att korset är Dalbyklostrets tecken och att hjorten anger kungens rätt att jaga.Källa:Svedala.se

Foto Rosandra Nilsson
Hybystenen 1 Dokument
Pos: 55.585972, 13.289083

Booking.com
Translate »