Uraniborg

Uraniborg, även Uranienborg, var ett kombinerat slott och observatorium uppfört på ön Ven i Öresund av Tycho Brahe 1576, då han av danska staten fått ön i förläning. I observatoriet fanns den tidens bästa uppsättning instrument.Borgen omgavs av en jordvall som bildade en kvadrat med sidor på 94 meter, med hörnen noggrant lagda efter väderstrecken. I östra och västra hörnen över portgångarna inrättades rum för vakthundar, och i norra och södra hörnen låg rum för tjänstefolk och ett tryckeri. Mitt på varje vallsida fanns en bastionliknande halvcirkelformig utvidgning, och längs vallens sidor låg fruktträdgården. I mitten av fyrkanten låg slottet omgivet av ett cirkelrunt staket.Källa:Wikipedia

Booking.com
Translate »