Snapphanegången

Hägnadsvall ca 120 meter lång.Vallen är placerad i kanten av en höjdsträckning som stupar brant. Ovanför vallen är en 2-3 meter bred grund ränna som tillsammans med vallen ger ett meterhögt “bröstvärn”. I vallen finns på 2 meter avstånd från löpgraven en rund grop 6 meter i diameter och 1.5 meter djup.Källa:Riksantikvarieämbetet

Snapphanegången Dokument
Pos: 56.030250, 13.747611

Booking.com
Translate »