Sevärdheter/besöksmål Klippan-Örkelljunga

Lista Sevärdheter Klippan-Örkelljunga

Gyllenbielkeska Muséet

Det är ett av Sveriges äldsta bevarade ”fattighus”.Den norra delen av hospitalet finns bevarat med samlingsrum, kök och ett antal personliga rum.

Herrevadskloster Kapell

Herrevadskloster grundades år 1144 av cisterciensmunkar från moderklostret i Citeaux, Frankrike.

Anderstorpsstenen

Minnessten över slaget i Anderstorp oktober 1677 som skedde mellan svensk militär trupp och snapphanar. Kristian den IV hade återtagit Skåne och hösten 1676 gick svenskarna till motoffensiv.

Klippans hembygdsby

En tomt skänktes till föreningen av Gustav Persson vid Klöva Hallar, Söderåsen. En bålebyggnad i Sönnarslöv inköptes för 70 kronor Soldattorpet.

Stenbocks skansar

Stenbocks skansar är resterna av en skans belägen i Örkelljunga kommun Den uppkastades 1657 av en svensk invasionshär under ledning av Gustaf Otto Stenbock.

Sönderössjö Vattensåg

Vattensågen är bygdens äldsta och bäst bevarade sågmölla.

Kvidingemonumentet

Den 28 maj 1810 inspekterade kronprins Karl August Skånska husarregementets trupper på dess övningsplats Kvidinge hed.Karl August föll av sin häst under inspektionen.

Ödknaliung Borgruin

Ödknaliung omtalas i historien år 1307, då hertig Erik af Halland under den starkaste vintern här besegrade danska rytteriet,

Rya kyrkoruin

I slutet av 1100-talet eller i början av 1200-talet byggdes Rya sockenkyrka. Efter år 1876, då offentlig auktion hölls på den gamla kyrkan, började den att förfalla.

Eneskogen i Anderstorp

Anderstorps eneskog är ett drygt 8 hektar stort skogsområde. Skogen är unik i sitt slag och består av högväxta, några mer än 15 meter, enar.

Vulkanen Rallate

Vid vulkanen rallate hittar vi en av Skånes bäst bevarade basaltkupper. Basaltkuppen härrör från kritatiden och åldern är bestämd till 110 miljoner år.

Röstånga Krigsminnesmärke

Minnessten rest 1959 över ett den 20/6 1944 störtat amerikanskt flygplan av typen Liberator, B 24-H, på återväg från bombuppdrag i Tyskland.

Ruveröds kvarn

Kvarnen ägdes av Ruveröds gård och bör ha uppförts under 1830-talet.

Hyllstofta Ryggåsstuga

Ryggåsstugan i Hyllstofta har anor långt tillbaka i tiden.

Transformatorn

Transformatorstationen i Bonnarp var i bruk in på 1970-talet. Denna station är den enda bevarade av träkonstruktion i Skåne.

Stjärngravarna i Bonnarp

Av förhistoriska lämningarna är stjärngravar eller s.k. treuddar av speciellt intresse.En treudd är en triangulär stensättning med insvängda sidor.

Ingeborrarpsgården

Av gårdens tre längor har boningshuset som till sin typ är ett så kallat ett sydgötiskt hus,den ålderdomligaste karaktären och antas vara från första hälften av 1700-talet.

Tingsgården i Stidsvig

Tingsgården är ett gammalt tingshus där tvister har lösts och straff dömts ut fram till 1680-talet när tinget flyttade till Klippan.

Militärhistoriska Muséet

I husarmässen finns utställningar som främst visar arméförbandens verksamhet, utrustning och miljöer.

Translate »