Linbastuan

Linbastuan i Förslöv

Strax utanför Förslöv finns en välbevarad linbastua med tillhörande brydebastua. Under sommartiden kan man vid några tillfällen vara med om hur det går till när linet torkas i bastuan och bryts i brydestuan. Här kan man också få se hur man på gammalt vis skäktar, häcklar och spinner linet.

Translate »