Glimmingemorden 1886

Seriemördare Nils Peter Persson.

Källa: Ernst Olofsson (1899-1987) skrev ner den historia hans far berättat för honom om Glimmingemördar en. Här följer en avskrift av hans text om Glimmingemördar en Hans föräldrar och syskon var följande Fader Torparen Peter Björnsson f. 1821 Eker? Moder Nilla Petersdotter f. 7/11-1825 i Virestad Barnen: Bengta Persd. F. 26/11-1849 Deras äldsta dotter Hilda f. 27/5-1879 i Tyskland Perr Persson född den 20/8-1850 i Västerås Nils Peter Persson Hagström f. 25/11-1853 Mördaren Elna Persdotter f. 15/9-1857, Deras älsta dotter Jenny samt son Otto. Elna var gift i Markl? Matilda Persdotter född den 28/3-1864 Nils Peter Persson var sockenpork hos min Farfar i Hamsarp Sven Jönsson f. 30/3-1804 Han jick i skolan tillsammans med Björn Johansson som senare var torpare hos min far. På den tiden hade de skolan på gårdarna de läste upp läxorna tillsammans han läste upp rätt, int bröd till vårt. Samme dant till vårt Så hålde på att läsa, Läraren hörde dåligt men bara han de läste var det bra. När han jick och läste för prästen i Osby, jick han sällan in i kyrkan med de andra, han var ute och sprang i byn, en gång var han på fattiggården o ringde på matbjällan och kallade hem alla gubbarna som var ute och arbetade. Senare skulle han vara vaktpork hos min far i Hamsarp Olof Svensson f. 1838. död 26/12 1914 men det blev inte så länge han tyckte om detta arbete. Sedan började han en annan bana som luffare och tjuveri, han skaffade sig en bössa, sen sprang han runt om i skogarna, så folket var så rädda för honom. Det var en gammal gubbe som bodde i Glabhult nära Kräbbleboda som kallades Stöttingen, han höll nog till där en del. Min farfar hade en unnantagsko som han blev av med en natt, det var spår efter henne mot Glabult men de ville inte göra något åt det. Sen drog han ner till Glimminge han tjänade dräng hos den bonde som han mördade sedan och hade arbetat vid banan vid Broby – H(ästveda?) Senare flyttade han uppåt landet och bedrev stölder och tjuveri. Peter Hagström blev dömd där uppe för tredje resan stöld vid Albo Häradsrätt till 3 års straffarbete, samt 8 års förlust av medborgerligt förtroende räknat från den 1?/??-1??? då han frigavs. Den 11/1-1886 mördade han Åbon Johannes Sones?? F 16/12-1811 bosatt i Glimminge och husfrun Lovisa Persdotter f. 16/12-1814, deras dotter Inger född i Glimminge f. 8/8-1844 samt Ingers dotter, hon var bara liten. Sedan tog han häst o vagn eller släde jag vet inte vilket, och lastade på vad han kunde. Men innan han körde tände han eld på husen. Han körde upp till Glabhult till Stöttingen som de kallade honom, han köpte upp stöldgods. Men grannarna såg röken så de kom fort till och bure ut de döda. Den unga frun var inte död utan hon kunde säga vilken mördaren var, hon dog 2 dagar senare på lasarettet. Men polisen spårade honom upp till Glabhult hos Stöttingen. Men Hagström sprang ut bakdörren ut i skogen o gömde sig, sent omsider toge de honom hos en bonde nära Broby Hagström dömdes till döden för fyradubbelt mord i Broby och blev halshuggen i Cristianstad den 29/3 1889 . Uppgifter om avrättningen.Den 29/3 1887 blev den s.k. Glimmingemördaren, artilleristen Nils Peter Hagström avrättad på fängelsegården i Kristianstad, efter att ha blivit till döden dömd för fyra mord. Skarprättare var den från Jönköping-Vadstena distrikt verksamme Per Petter Steijnech.Han var verksam mellan 1861 till 1887, och denna avrättning var den sista som Steijnech utförde innan han emigrerade med hustrun till Amerika samma år.

Fotograf Rosandra Nilsson
Nils-Åke Sjösten Bok Glimmingemorden

Translate »