Fredriksdal

Fredriksdal museer och trädgårdar är ett friluftsmuseum på 36 hektar i Helsingborg uppbyggt kring den herrgårdsliknande huvudbyggnaden på egendomen Fredriksdal. Fredriksdal byggdes som ett landeri av Fredrik Wilhelm Cöster år 1787. Egendomen köptes av konsul Oscar Trapp i slutet av 1800-talet och stora delar av marken tillsammans med huvudbyggnad och ekonomibyggnader donerades till Helsingborgs stad av dennes änka, Gisela Trapp, år 1918. Friluftsmuseet öppnade för allmänheten år 1923. Museet är Sveriges näst största friluftsmuseum och innefattar äldre stadskvarter från Helsingborgs centrala delar, äldre allmogegårdar med ängar från Skånes olika delar, botanisk trädgård med Skånes alla vilda växter och Fredriksdalsteatern.Källa:Wikipedia

Booking.com
Translate »