Västerstad Kyrkoruin

Västerstads gamla kyrka uppfördes på 1100- eller 1200-talet. Den är numera ruin och ligger invid Västerstads herrgård, omgiven av den gamla kyrkogården. När den nya kyrkan tagits i bruk fick den gamla kyrkan förfalla. Kyrkoruinen används till friluftsgudstjänster och har restaurerats 1934 samt 1951–1952.Ödekyrkogården är ca 70 x 50 meter begränsas av en stenmur ca 1.3 meter hög. Ett 30-tal gravstenar kvarstår varav den äldsta läsbara har inskriptionen: IHS MHD 1645. I prästgårdens bredvid kyrkoruinen sydvästra hörn är en kvarts sektion av en rund förhöjning ursprungligen 10 meter i diameter och 1 meter hög. En stenmur 0.5-0.8 meter hög avgränsar lämningen. Invid lämningen är en halvcirkelformad förhöjning ursprungligen 6 meter i diameter och 0.4 meter hög. Enligt uppgifter skall snapphanar som förråddes av prästen och dödades av svenskar ha blivit begravda där i prästgårdens så kallade kumminhage. Inskrift på minnesstenen. Minnesmärket skall påminna oss om vår skånska historia och hedra de friskyttar som på kvällen den 8 oktober 1678 omringades och dödades vid prästgården av en svensk ryttartrupp.

Minnessten 8 oktober 1678 omringades friskyttar vid prästgården förrådda av prästen Hans Nielsen Holmby och dödades av en svensk ryttartrupp.

Fotograf Rosandra Nilsson
Dokument Snapphanar blivit begravda här
Dokument Simon Andersen förråd av prästen

Booking.com
Translate »