Vållters backar

Vållters backar vid gamla Häggerydavägen i Glimåkra.

Genom socknen från norr till söder ledde fram till slutet av 1600-talet den så kallade Ryavägen. Denna var på sin tid en ganska viktig led mellan Sverige och Danmark och användes bland annat av Gustav II Adolf vid ett härjningståg till nordöstra Skåne 1612.

Ryavägen passerade Vållters backar i Häggeryda.

Fotograf Rosandra Nilsson

Translate »