Tjärdal L Svinön

Tjärdal Lilla Svinön

En tjärdal är en trattformig grop utgrävd i en jordsluttning som används för att producera trätjära. Mot gropen byggs en lutande träbotten och i gropen görs en mila i vilken kolning sker av kådrik ved.Trätjära använts som impregneringsmedel för träprodukter och tågvirke som skydd mot röta.

Fotograf Rosandra Nilsson
Dokument Tjärdal Lilla Svinön

Booking.com
Translate »