Sevärdheter/besöksmål Hässleholm

Lista Sevärdheter Hässleholm

Altarstenen

Altarstenen, ett snapphaneminne från Oderljunga.Cirka 4 km från Oderljunga kyrka och 2-300 meter söder om den s.k. ”Månstorpsvägen” ligger en kulle, som kallas Altarbacken och på kullens krön ligger ett flyttblock ”Altarstenen” som ett minne från snapphanettiden.

Arkelstorp Gravfält

Arkelstorp i Stoby ligger ett av landskapets vackraste gravfält. Det sträcker sig ca 100 m ut-efter en liten öst-västlig höjdrygg i barrskogsområdet innanför gårdarna i Arkelstorp.

Backstugan Vinterhyttan

Vinterhyttan i Vetteryd är en gammal backstuga som blivit ett museum och minne över 1800-talets fattigvård.

Biblioteksruinen Hovdala

Ruinen av dett åttakantiga stenhus kallas för Ehrenborgska biblioteket.Byggherren var Mikael Ehrenborg på Hovdala som var jurist, ämbetsman, militär och lantjunkare.

Bjärnums Hembygdsmuseum

Samlingarna har sitt ursprung från 1860 då soldaten John Åkesson Peto vid nyodling av en åker vid sin gård i Slättaröd strax väster om Bjärnum, fann det blivande museets första föremål, en dolk av flinta.

Bröt-Anunds grav

Öster om Åraslöv är ”Bröt-Anunds grav” belägen, en långdös som egentligen inte har något med kungen att göra, utan är från yngre stenåldern, omkring 2000 år f. Kr.

Grydebjär

Gravfältet består idag av sex skeppssättningar, en rektangulär stensättning och ungefär 150 resta stenar, många stenar är kullfallna och i flera skeppssättningar saknas stenar. Tidigare har det funnits resta stenar även på åkern i väster, men de togs bort i början på 1900-talet.

Sveriges äldsta tegelkyrka

Gumlösa Kyrka kom på en hedrande andra plats efter Göta Kanal i en tävling år 2000 som årtusendets byggnadsverk.Gumlösa kyrka är en av kyrkobyggnad i Gumlösa. Den tillhör Vinslövs församling i Lunds stift. Gumlösa kyrka är en av Nordens äldsta tegelkyrkor och den äldsta exakt daterade tegelbyggnaden i Norden.

Hembygdsparken

Hembygdsparken i Hässleholm bildades 1930 genom att Hässleholms stad överlät ett parkområde öster om kyrkan ”Göingeparken”, tillsammans med från Västra Göinge härads sparbank inköpt mark att kostnadsfritt disponeras av hembygdsföreningen.

Hovdala slott

Slottet har en lång historia bakom sig och omnämns första gången 1130.

Häglinge gravfält

Gravfältet här var i bruk under den andra hälften av järnåldern, ca 500-900 e Kr. Idag finns här två skeppssättningar och nästan 70 resta stenar. Skeppssättningar är resta stenar som bildar relingskonturen av ett skepp.

Hälleberga Backe Fornborg

Fornborg från folkvandringstid belägen på krönet av Hälleberga Backe.Borgen är 330 x 200 meter stor och belägen på en bergs- och moränhöjd, 40-55 meter över havet, och begränsas av branta slänter och stup samt stenvallar.I norr finns en cirka 140 meter lång terrassmur, 3-5 meter bred och 0.3-0.5 meter hög, som i öster övergår i en cirka 60 meter lång stenröjd terrass.

Hässleholms arbetslivsmuseum

Hässleholms Filfabrik är en del av Västra Göinge hembygdsförening. I fabriken renoverades filar för bl a hantverkare och mekanisk industri.

Hässleholms Museum

Museet med anknytning till Brandkår, Hembygd, Militär och Teknik.

Hästveda Hembygdsgård & Museum

Den natursköna hembygdsparken i Hästveda är ett levande museum som sommartid även används som vandrarhem.

Mala stenar

Mala stenar är ett gravfält med sex skeppssättningar en rund stensättning och drygt 40 resta stenar.

Hässleholms Modelljärnvägsförening!

Föreningen bygger och visar en av Sveriges största modelljärnvägar. Den visar Hässleholms station och stationsområde samt delar av centrum längs Järnvägsgatan, personbangården och godsbangården.

Mölleröds slott

Mölleröds slott låg utmed landsvägen som förband Helsingborg och Kristianstad invid Finjasjöns strand.

Plastens hus i Perstorp

Perstorp är en ort men också ett starkt varumärke. Där görs ättika, plastprodukter och laminerat golv. Med ursprung ur ett skogsbruk började ägarfamiljen redan under 1880-talet undersöka förädlingsmöjligheterna av framförallt bokved.

Radiumkällan

Brunnsdrickning är en tradition i Tyringe sedan början av 1900-talet. ”Dricka–Brunn” har blivit en tradition som firats sista fredagen i maj varje år.Brunnsdrickning är en mycket gammal tradition som anses/ansågs ge hälsobringade effekter för diverse sjukdomar samt ge ett allmänt välbefinnande.

Röinge Tingsplats

Från 1637–1866 fanns Västra Göinges tings plats i Röinge. Här dömdes och avrättades år 1700 en man vid namn Nils Tuasen från Holmatorp i Vittsjö för brott under snapphanetiden.

Skeingeborg

Borgen byggdes som ett centrum i det dåvarande ärkebiskopslänet Björkeberga län troligen med ärkebiskop Absalon som byggherre. Genom en handling från 1100-talets mitt vet vi att Björkeberga län hade donerats till Lunds domkyrka. Länet omfattade i stort sett nuvarande Verums socken.

Snapphanegrottan vid Högaberg

Snapphanegrottan finns helt nära den plats där sockengränserna mellan Brönnestad, Ignaberga, Nävlinge och Vinslöv möts.Enligt sägner skall snapphanarna i Högaberg ha tagit en flicka från Tykarp vid Ignaberga till fånga.

Stångabjär

Stångabjär är ett järnåldersgravfält bestående av en rund stensättning, tre skeppssättningar och 79 resta stenar från vikingatiden.

Svärjarehålorna i Tofta

Månghundraåriga och sägenomspunna. Ett antal fotspårsliknande hålor i vägkanten. Ingen växtlighet sägs slå rot i dem och antalet ska vara 12 eller 10 par.

Tykarpsgrottan

Tolv meter under jorden har böndernas drängar och pigor brutit kalksten under sekel. Med hammare, kilar och hackor bröts kalkstenen i block och bars upp för hand till de väntande oxspannen.

Tyringe Industrimuseum

Tyringe Museum drivs helt ideellt och vill vara en naturlig samlingsplats och ett levande forum där utvecklingen i Tyringe under de senaste 100 åren skildras.

Skolmuseet i Tyringe

Museet är inrymt på översta våningen i den äldsta skolbyggnaden utmed Malmövägen samt i tre f d skyddsrum i högstadiebyggnaden.

Vätteryds gravfält

Vätteryds gravfält eller Vetterydshed är ett gravfält från yngre järnåldern. Gravfältet som är ett av Skandinaviens största består av omkring 250 synliga resta stenar och ca 100 delvis gömda.

Sveriges äldsta boplats

Äldsta daterade bosättningen i det som nu är Sverige.De första människorna som kom till det som nu är vårt land efter den senaste nedisningen var jägare som levde mer eller mindre i kanten av den smältande inlandsisen. Den äldsta daterade fyndet av mänsklig aktivitet i Sverige är en lämning av ett jägarfolk som under en tid bodde på Finjasjöns strand vid Mölleröd.

Pyssestenen

Har hällristningar i form av 25 skålgropar samt en avlång och en rännformig fördjupning.

Holegården

Gården kommer från Matteröd och hade N:r 4. Man vet inget säkert om gården före 1651 års jordebok.

Gamla skolan och Fattighuset

Ett av Skånes äldsta bevarade kombinerade skol- och fattighus.

Västra Torups Hembygdsgård

Gamla gården i Lilla Tockarp har i lång tid tillhört kyrkan.

Translate »