Sevärdheter/besöksmål Glimåkra

Lista Sevärdheter Glimåkra

Stora Björkeröd

Östra Göinges största stenbrott på 1930-talet Glimåkra kommuns största arbetsplats med ett 100-tal anställda. Hundratals är de som tjänat ihop sin brödföda här från 1897 tills brytningen av den svarta diabasen upphörde 1982.

Bording Diabas

Skulptör född 1948. Han har sina rötter i Sollefteå. Till Göinge kom han i slutet av 1970-talet och fick snart arbete i stenbrottet i Boalt.

Dopkällan i Tockarp

Nordväst om Trollabackarna går Ryavägen förbi byn Tockarp. Den sägs vara den äldsta vägen i Glimåkra socken. Söder om Tockarp ligger den gamla Dopkällan. Missionären Vinaman döpte de första kristna från Glimåkra i källan. Förr i tiden samlades byborna här på midsommarafton.

Duellen i Hittarp

Det var den 16 juli 1714 som den ödesdigra händelsen ägde rum. Då löjtnant Justus Weijer 25 år bragte ryttmästare Anders Otto Renner om livet.

Glimma Glasutställning

Glasbruket startade i Glimåkra 1918 i samband med omorganisationer i Färe glasbruk och Elme-verken.

Grydå kanal

Kanal är ca 1250 meter lång 1,5 meter bred och 1 – 1,5 meter hög. Kallmurade kanter.

Hemlingestenen

Minnessten Mickel Pedersen Gyding Lendsman 1587 Bygdens Störste Son.Mickel Pedersen Gyding född 1518, död omkring 1587 var friskyttekapten.Det är osäkert var han är född.

Unika eken

I Högsma växer en egendomlig ek. I stället för ekblad har den långsmala lagerbärsliknande blad.Likt en vanlig ek sätter den ollon på hösten men dessa gror inte.

Jättegrytan Grydehall

Berghällen Grydekull med jättegrytan Grydehall. I fördjupningen i stenen fanns det alltid vatten. Djuren drack där när skogmarkerna betades.

Kvarnbackagrottan

Snapphanegrottan i Söndraryd uppe på låsabacken ligger endast 500 m från Bosakulla där Snapphanehövdingen Mickel Göing hade sitt hem.

Koyama Skulpturpark

Konstnären Hiroshi Koyama har bott i norra Skåne sedan 1987. I närheten finns stenbrott där man bryter diabas ett material som flera av hans skulpturer tillverkas i.

Kulturbygden Tockarp

I den gamla kulturbygden Tockarp finns flera offerstenar något som annars är sällsynta i nordöstra Skåne.

Månsbackstuga

Backstugusittare (vardagligt backstusittare) är ett ålderdomligt uttryck för lantbor som bodde på någon annans mark eller på allmänningen i en backstuga men till skillnad från torparna arrenderade backstugusittaren normalt ingen jord till sin stuga.

Rumperöd Strövområde

Rumperödsområdets ljusa lövskogar med alm, ask, avenbok, lönn och hassel omväxlande med betesmarker och åkermarker kontrasterar mot de kringliggande barrskogsdominerade skogarna.Berggrunden består av grönsten som lätt vittrar vilket medför att växtligheten får tillgång till en högre näringstillförsel.Detta är förklaringen till den rika växtligheten i området.

Simontorps Kulturvandringar

Simontorp Östergård har sedan många generationer en vårdad blädningsskog. Många besökare har upplevt att skog såg ut så här förr i tiden. I markerna finns gott om kulturlämningar från bronsåldern och framåt. Här finns bland annat spår av gravar, fornåkrar med rösade odlingar, torvbrytning och militära bunkrar. Det finns uppmärkta vandringsslingor med olika teman där besökaren kan guida sig själv med hjälp av informationsmaterial som köps på plats.

Snapphanegrottan

Inte långt från Glimåkra kyrka finns en snapphanegrotta uppe på en höjd med god utsikt.Där utkämpades ett antal strider mot svenskarna.

Snapphanestenen

Så gott som i varje socken i Göinge har man, och hittar fortfarande, uppgifter om var snapphanarna höll till och dessa ställen är i form av grottor. Ett av dessa gömställen är Snapphanegrottan, som var belägen i Rumpeboda i Örkeneds socken.Sedan fanns det ett ställe till, som låg i Tomtaboda, nämligen Snapphanehålan. Men det har inte alltid varit ett tillhåll för snapphanar, utan när Örkened brändes i april 1678 ska folket i Tomtaboda också ha gömt sig där.Mellan Bosarp och Rumperöd, i Glimåkra socken, fanns en stor stenhäll vid vägen.

Talahall

Enligt sägnen vänder sig stenen Talahall i Tockarp varje gång den känner doften av nybakat bröd.

Stenbrott i Boalt & Kräbbleboda.

Tua-Täppe

Här bodde Tuve Johansson den fattigaste bland de fattiga.De levde på kringgårdstigeri det vill säga man var enligt lag tvungen att se till att de fick bo och äta 1 vecka på en gård.

Snapphanehålan Uggletorp

Uggleherarna var ett snapphaneband bestående av de sju bröderna Olof,Per,Nils,Sven,Troed,Erik och Karl Månsson.Ledargestalt i brödraskaran var Per Månsson ofta kallad ”Uggle-Per”.De var verksamma som snapphanar under slutet av 1670-talet i nordöstra Skåne.

Svenska Vävstolsmuseet.

Det öppnades 1995 av en ideell förening.Museet har permanent utställning av vävstolar redskap och ett omfattande bibliotek med textila böcker.

Translate »