Sevärdheter/besöksmål Bromölla

Lista Sevärdheter Bromölla

Skräddare Annas Torpruin
Skräddare Ola Karlsson bosatte sig här 1892.

Bravastugan i Näsum

Mindre hembygdsmuseum som drivs av Näsums Hembygds- och Fornminnesförening. 1800-tals stuga med halmtak, inredd som det varit en gång med en del ursprungliga möbler.

Arbetarmuseet vid Bruksgatan i Bromölla.

1887 då Dr.Nielsen började bryta kalk på Ivö lades grunden till IFÖ-verken.1901 ombildades bruket med ingenjör Hermansen i ledningen och fick namnet  IFÖ Kaolinbruk.

Duellkorsen i Gonarp

Enligt sägen var det två unga män som bodde på en gård i Sonarp. De var till utseende, sinne och sätt så lika varandra som bär. Enäggstvillingar. 

Utställning med fokus på Krithavsfossil.

Havsdrakarnas Hus är en populärvetenskaplig, informativ och underhållande fossilutställning i järnvägsstationens väntsal. Här ser du resultatet av 20 års fossiljakt av Bromöllabon Filip Lindgren.

Iföverkens industrimuseum

Under 1870-talet befann sig stora delar av Sverige i hungersnöd. År av missväxt hade gjort läget akut. Sjöar sänktes för att skapa mer odlingsbar mark. År 1874 var det Ivösjöns tur med en sänkning om 1,8 m. Samma år invigdes Sölvesborgs-Cristianstads Jernveg och Bromölla fick en station.

Snapphanegrottan Lohallen

Ett av snapphanarnas gömställe undan svenska trupperna under och efter svensk-danska krigen.Snapphanegrotta är ca 3 x 1,5 meter och 1-2 meter hög.En del Smågrottor i anslutning till snapphanegrottan.Klippblocket är ca 30 x 30 meter och 5 meter högt.

Luffare Grottan

Luffaregrottan användes flitigt förr om man inte fick husrum hos någon av bönderna.Det sägs att kyrkoherde Dahlstedt från Näsums kyrka en gång under senare delen av 1890-talet varit här och välsignat grottan.

Romskt minnesmärke i Bromölla

Bromölla vid Ivösjöns södra strand är uppväxt kring ortens flaggskepp Iföverken. Runt om bröt företaget kalk och kaolin, för att använda i tillverkningen. Produkterna – sanitetsporslin, armaturer, mosaik och isolatorer känner många igen.

Skye Kyrka i Skrivarehagen

En märklig sten reser sig mot skyn likt en kyrka i skogen vid Skrivarehagsvägen. Ja, inte nog med det, bredvid ligger ytterligare en sten, prästgården.

Stenkors i Västanå

Enligt sägen har här en gång timat något konstigt, till vilket man ännu inte har funnit någon godtagbar förklaring enligt nutida nyktra begrepp. Höjamon ligger på Gamle Gårds ägor i Västanå. Längst upp på krönet av Höjamon finner man ett litet stenröse med ett kors av sten.

Textorius gravkapell

Blistorps kapell, även benämnt Textorius gravkapell, är en kyrkobyggnad i byn Blistorp i nora delen av Näsums socken i Bromölla kommun. Kapellet tillhör Näsums församling i Lunds stift.

Tians gård

Tiansgården är en 1700-talsgård som flyttades vid laga skiftet från Ivetofta till Bromölla. Tiansgården inrymmer Ivetofta hembygdsförenings museum. Det är ett museum som speglar 1900-talet till våra dagar, och där kvinnan särskilt lyfts fram.

Varggropen i Skrivarehagen

Varggropen är den enda kända fångstgropen i Bromölla kommun. Varggropen grävdes troligen någon gång under första hälften av 1800- talet, då jakten på varg var intensivt. Det är varken känt vem som grävde varggropen eller om någon varg har fångats i den.Varggropen är cirka tre meter djup.

Gudahagen

På krönet av en rullstensås, med Holjeån slingrande nedanför, ligger en märklig fornlämning från vikingatiden. Hundratalet stora stenflisor har rests och bildar en nästan kvadratiskt inhägnad.

Västanå Järnmalmsgruva

Västanå järngruva ligger cirka 4 km nordväst om Näsum, bara ett tiotal meter från den slingrande vägen mellan Näsum och Vånga över Vångaberget. Västanå gruva kanske inte ser mycket ut för världen, men det är ändå Skånes största järngruva.

Translate »