Knäbäckskapellet

Sankt Nikolai kapell

Knäbäckshusen kapell är inrett i en ålabod som flyttades dit 1958 av kyrkoherde Albert Lindberg i samband med att resten av byn flyttade till sin nuvarande placering. Det används som säsongskyrka för bland annat dop och bröllop.

Foto Rosandra Nilsson

Booking.com
Translate »