Klockaredösen

Klockaredösen en stenkammargrav från yngre stenåldern. Består av ett stort takblock, ett gavelblock tre sidblock. Takblocket har skålgropar.

Foto Rosandra Nilsson
Klockaredösen Dokument

Booking.com
Translate »